Smoked Salmon

Smoked Salmon

$9.00

Fresh made to order – white, multigrain, sourdough or gluten-free bread.

Category: